Práve sa nachádzate v režime úprav.

Oznamy

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Milí rodičia,

nový termín zrušeného mimoriadného rodičovského združenia bude 14.3.2018 o 17:00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Riaditeľka + Rodičovské združenie pri MŠ

Príspevok bol pridaný 21.02. 2018

2% Z DANÍ

Milí rodičia,

rada by som sa na vás obrátila s prosbou venovať 2% z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2017 (podľa Zákona č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov ) vašich daní práve našej Materskej škole prostredníctvom Rodičovského združenia pri Materskej škole v Zohore.                                                                                                          

    Takýmto spôsobom by ste pomohli zlepšiť a spríjemniť život našich detí v škôlke.                                                           

Potvrdenie o zaplatení dane vám vystaví zamestnávateľ. Potrebné tlačivo pre rodičov dostanú deti do rodín a taktiež je k dispozícii na stiahnutie tu.                                                                                                                                                      

    V mene Rodičovského združenia Vám vopred ďakujeme.

formulár

Príspevok bol pridaný 08.02. 2018

Zbierame použité batérie

 

Príspevok bol pridaný 09.01. 2018

Príspevok do RZ

Milí rodičia,

údaje ku platbe do Rodičovského združenia vo výške 30,- eur/dieťa.

číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 5283 5804

BIC: GIBASKBX

Správa pre príjemcu: prosím uviesť meno dieťaťa + triedu

Termín úhrady rodičovského príspevku je do 31.10.2017.

Zuzana Krebsová

 

Príspevok bol pridaný 10.10. 2017

Časový harmonogram krúžkov

Výtvarný krúžok Materinka : pondelok 15.45 - 16.45

Angličtina : utorok - začiatočníci 14.30 - 15 15

                                   pokročilí 15.15 - 16.00

Tanečníček : streda - 1.skupina 14.45 - 15.30

                                       2.skupina 15.45 - 16.30

 

Príspevok bol pridaný 06.10. 2017

DEŇ NARCISOV 2017

Dňa 07.04.2017 sa naša materská škola zapojila do verejnej zbierky Deň narcisov 2017, organizovaná Ligou proti rakovine.

Všetkým by sme sa chceli touto cestou poďakovať za možnosť a ochotu usporiadať túto akciu a samozrejme všetkým, kt. prispeli akoukoľvek finančnou čiastkou.

Tento rok sa podarilo vyzbierať v našej materskej škole 140,56 eur, ktoré boli dňa 8.4.2017 vložené na účet Liga proti rakovine.

Ďakujeme.

Rodičovské združenie pri MŠ

Zápisnica

 

Príspevok bol pridaný 11.04. 2017

Projekt "HRAVO A ZDRAVO"

Milí rodičia,

v týchto dňoch MŠ Zohor v spolupráci s Rodičovským združením pri MŠ v projekte "HRAVO A ZDRAVO"zakúpili  s finančnou pomocou Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis nové certifikované prvky detského ihriska - tak pre dvor mladších ako aj starších detí

Hlavným konštrukčným materiálom všetkých prvkov je agátové drevo ošetrené náterom pre ešte dlhšiu životnosť. Jednotlivé prvky detského ihriska budú deťom navštevujúcim MŠ sprístupnené z technologických dôvodov od pondelka 4.4.2016.

 

 

Príspevok bol pridaný 01.04. 2016

Zápisnica z mimoriadneho RZ

 

Príspevok bol pridaný 12.11. 2015

Výška školného

 

Príspevok bol pridaný 13.01. 2015

Cestný spomaľovač pri MŠ

cestny_spomalovac_pri_ms_vyjadrenie_ou.pdf

Príspevok bol pridaný 07.10. 2014

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Pyžamo a prezuvky /podpísané/

Balík papierových hyg.vreckoviek /odovzdať v triede/

Náhradné veci na prezlečenie uložené v taške v skrinke

Prefotenú kartičku poistenca

Vo veľkej triede zubnú kefku,plastový pohár a pastu

V strednej a veľkej triede úbor na cvičenie podľa pokynu učiteľky /krátke nohavice a tričko/

Vankúš na spanie /podľa zvyku dieťaťa/

Každý piatok si dieťa môže priniesť z domu hračku

Príspevok bol pridaný 16.05. 2014

Čítanie oznamov

Prosíme rodičov, aby pri vstupe do budovy MŠ čítali oznamy umiestnené na dverách i nástenkách. Dozviete sa z nich dôležité informácie. Napríklad aj to, v ktorej triede sa deti ráno i poobede schádzajú. Ďakujeme.

 

Príspevok bol pridaný 16.05. 2013

Pokyn zriaďovateľa pre prijímanie detí

pokyn_zriadovatela.pdf

Príspevok bol pridaný 31.05. 2012