Práve sa nachádzate v režime úprav.

O nás

Materská škola, Školská 2, 900 51 Zohor je právnym subjektom, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie s poldennou a celodennou starostlivosťou deťom od 3 do 6 rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deťom s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Budova je účelová, tvorí ju:
6 tried,6 spální ( 5 stabilných ), výdajňa stravy, jedáleň, zborovňa, riaditeľňa, telocvičňa, sociálne zariadenia, sklad pomôcok, sklad prádla, účelové priestory pre personál a šatne detí.
Stravu pripravujú v ŠJ pri ZŠ a do MŠ ju privážajú.