Práve sa nachádzate v režime úprav.

Články

HRAVO A ZDRAVO

Materská škola Zohor v spolupráci s Rodičovským združením pri MŠ v projekte "HRAVO A ZDRAVO"zakúpili  s finančnou pomocou Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis nové certifikované prvky detského ihriska - tak pre dvor mladších ako aj starších detí. Výška finančnej pomoci bola vo výške 4000 eur, zvyšných 623,60 eur prispelo Rodičovské združenie pri Materskej škole.

Hlavným konštrukčným materiálom všetkých prvkov je agátové drevo ošetrené náterom pre ešte dlhšiu životnosť. 

 

Príspevok bol pridaný 22.06. 2016

Naša škôlka- náš kraj

Zobraziť článok

Príspevok bol pridaný 01.12. 2014

Altánok

Zobraziť článok

Príspevok bol pridaný 28.11. 2012

Rekonštrukcia druhého detského ihriska

Materská škola v Zohore od marca 2011 dala do užívania druhé detské ihrisko, ktoré bolo v dôsledku nedávnej rekonštrukcie budovy MŠ v nevyhovujúcom stave.

skolka-ihriskoRekonštrukcia druhého detského ihriska začala postupne. Najskôr bola požiadavka na zriaďovateľa ohľadom dokončenia celého oplotenia ihriska, aby sa zamedzilo vstupu nepovolaným osobám. Potom nasledovalo odstránenie nebezpečných a život ohrozujúcich vysokých topoľov. Pán Mifkovič - zamestnanec MŠ ako záhradník a školník sa pustil do čistenia pieskovísk. Obec zakúpila jednu preliezačku, MŠ jeden kolotoč, výmenu piesku a zaplachtovanie pieskovísk.

V roku 2011 bolo prínosom vypracovanie a zrealizovanie projektu dovybavenie druhého detského ihriska preliezkami športového typu ako šplhacia stena a pohyblivá lavica, ktorý sa uskutočnil predovšetkým vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne vo výške 1500,- EUR a v spolupráci s Rodičovským združením pri MŠ v Zohore. Týmto sa ukončila rekonštrukcia druhého detského ihriska a to sa opäť stalo športovo-pohybovým a atraktívnym prostredím pre oddych našich malých, milých škôlkarov.

MŠ plánuje ďalšie doplnenie školských dvorov hracím materiálom, rozvíjajúcim percepto-motorické kompetencie detí, ale aj oddychovými kútikmi.

Príspevok bol pridaný 14.12. 2011