Práve sa nachádzate v režime úprav.

Oznamy

Mesto povolaní

Dňa 19.11.2019 o 10:00 predškoláci- deti z tried Včielok a Veveričiek navštívia Mesto povolaní v Bory Mall.

 

Príspevok bol pridaný 22.10. 2019

Divadlo

Dňa 15.11.2019 o 10.00 nás navštívi Ovečkovo folklórní divadlo z Moravského Žižkova. Divadelné predstavenie má názov Kto sa bojí, nesmie na hody.

 

Príspevok bol pridaný 22.10. 2019

Vážení rodičia, 

dňa 28.10.2019 sa v našej MŠ uskutoční výstava tekvíc.

Prosíme, aby ste spoločnú prácu priniesli v pondelok ráno 28.10. do MŠ. V doobedňajších hodinách si tekvicami vyzdobíme dvor MŠ a spoločne s deťmi strávime pekný tekvicový deň.

 

Príspevok bol pridaný 11.10. 2019

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Pozývame starých rodičov a rodičov na vystúpenie detí v KD dňa 23.10.2019 o 16:00 hod. Deti prídu do KD zo škôlky s pani učiteľkami. Triedy Mravčekov a Žabiek budú mať vystúpenia vo svojich triedach o 15:00 hod., odkiaľ môžu so svojimi starými rodičmi a rodičmi ísť do KD na vystúpenie ostatných detí.

Zabezpečené je aj fotenie so starými rodičmi.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

 

Príspevok bol pridaný 11.10. 2019

PREDNÁŠKA S LOGOPEDIČKOU V NAŠEJ MŠ

Milí rodičia,

pozývame vás na stretnutie s klinickou logopedičkou.

Naša MŠ v spolupráci s logopedičkou usporiada dňa 22.10.2019 o 17:30 hod. prednášku pre rodičov v priestoroch MŠ o SPRÁVNOM VÝVINE REČI A MOŽNÝCH PORUCHÁCH REČI U DETÍ V PREDŠKOLSKOM VEKU (VŠETKY DETI NAŠEJ MŠ). 

Následne dňa 30.10.2019 bude prebiehať s logopedičkou DEPISTÁŽ - vyhľadávanie detí s poruchami reči.Bližšie informácie sa dozviete na prednáške 22.10.

Toto stretnutie sa uskutoční z dôvodu zvyšujúcich sa porúch reči u detí. V našom záujme je čo najskôr začať pracovať na odstránení porúch reči u detí.

Tešíme sa na vašu účasť.                  

Riaditeľka MŠ Ľubica Mikušová

 

Príspevok bol pridaný 07.10. 2019

KORČULOVANIE

Termín korčulovania je stanovený na 4.-15.11.2019. Bližšie informácie si povieme na Rodičovskom združení, kt. sa bude konať v priebehu polovice októbra.

Zuzana Krebsová

 

Príspevok bol pridaný 25.09. 2019

Lego krúžok

Prvá hodina bude 3.10.2019 t.j. vo štvrtok o 15:15 hod.

 

Príspevok bol pridaný 19.09. 2019

Anglický jazyk - p. Kozárová

Prvá hodina bude 20.9.2019 o 15:50 hod.

 

Príspevok bol pridaný 19.09. 2019

Anglický jazyk- p.Barnová

Prvá hodina bude 25.9.2019 . Prvá skupina o 14:30 hod. , druhá skupina o 15:15 hod.

 

Príspevok bol pridaný 19.09. 2019

PRÍSPEVOK DO RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Milí rodičia,

rada by som Vás požiadala o poukázanie čiastky vo výške 40,- eur/dieťa (odsúhlasené na rodičovskom združení zo dňa 11.9.2019) na účet Rodičovského združenia:

Banka: SLSP, a.s.

číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 5283 5804

BIC: GIBASKBX

do poznámky pre prijímateľa poprosím uviesť MENO DIEŤAŤA + TRIEDU

Príspevok poprosím poukázať na účet najneskôr do 31.10.2019.

Zuzana Krebsová

predseda RZ

Príspevok bol pridaný 17.09. 2019

KORČULOVANIE

Milí rodičia,

kto má záujem o prihlásenie svojho dieťaťa na korčulovanie, poprosím o nahlásenie pani učiteľke vo svojej vlastnej triede.

Kurz sa bude konať v mesiaci NOVEMBER 2019 - 10 hodinový kurz.

 

 

Príspevok bol pridaný 17.09. 2019

Čo potrebuje dieťa do MŠ

 

Príspevok bol pridaný 27.08. 2019

Informácie školskej jedálne

 

Príspevok bol pridaný 27.08. 2019

Prevádzka počas prázdnin

V mesiaci júl bude v MŠ obmedzená prevádzka - MŠ navštevujú len deti zamestnaných rodičov (viď. Školský po poriadok). Prerušená prevádzka je od 1.8.2019 do 31.8.2019. Nástup do MŠ bude 2.9.2019

Príspevok bol pridaný 26.06. 2019

Nový krúžok

 

Príspevok bol pridaný 28.05. 2019

POĎAKOVANIE

Chcela by som veľmi pekne poďakovať všetkým, kt. prispeli dňa 11.4.2019 na verejnú zbierku Dňu narcisov, ktorá sa konala v našej materskej škole. Výška vyzbieranej zbierky bola dňa 12.4.2019 vo výške 202,79 eur poukázaná na účet Ligy proti rakovine.

 

Rodičovské združenie pri MŠ

Príspevok bol pridaný 23.04. 2019

Strava predškolákov

 

Príspevok bol pridaný 15.01. 2019

DEŇ NARCISOV 2018

Dňa 13.04.2018 sa naša materská škola zapojila do verejnej zbierky Deň narcisov 2018, organizovaná Ligou proti rakovine.

Všetkým by sme sa chceli touto cestou poďakovať za možnosť a ochotu usporiadať túto akciu a samozrejme všetkým, kt. prispeli akoukoľvek finančnou čiastkou.

Tento rok sa podarilo vyzbierať v našej materskej škole 183,41 eur, ktoré boli dňa 16.4.2018 vložené na účet Liga proti rakovine.

Vklad

Ďakujeme.

 

Rodičovské združenie pri MŠ

 

Príspevok bol pridaný 16.04. 2018

Čo má vedieť dieťa pred nástupom do MŠ

 

Príspevok bol pridaný 28.02. 2018

Zbierame použité batérie

 

Príspevok bol pridaný 09.01. 2018

Výška školného

 

Príspevok bol pridaný 13.01. 2015

Čítanie oznamov

Prosíme rodičov, aby pri vstupe do budovy MŠ čítali oznamy umiestnené na dverách i nástenkách. Dozviete sa z nich dôležité informácie. Napríklad aj to, v ktorej triede sa deti ráno i poobede schádzajú. Ďakujeme.

 

Príspevok bol pridaný 16.05. 2013