Práve sa nachádzate v režime úprav.

Oznamy

V utorok 10.12.2019 odchádzajú všetky deti z MŠ do Kultúrneho domu o 15.30 . Budova bude uzamknutá.

 

Príspevok bol pridaný 09.12. 2019

Školné za november a december je 28,60 eur. Prosíme uhradiť v mesiaci november.

 

Príspevok bol pridaný 21.11. 2019

Prevádzka počas Vianoc

Počas vianočných prázdnin je MŠ od 23.12.2019 do 6.1.2020 ZATVORENÁ. Nástup je 7.1.2020.

 

Príspevok bol pridaný 21.11. 2019

Vianočná besiedka

Pozývame všetkých rodičov, starých rodičov na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční 10.12.2019 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome. Deti prídu do KD z MŠ v sprievode pani učiteliek. 

 

Príspevok bol pridaný 18.11. 2019

PRÍSPEVOK DO RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Milí rodičia,

rada by som Vás požiadala o poukázanie čiastky vo výške 40,- eur/dieťa (odsúhlasené na rodičovskom združení zo dňa 11.9.2019) na účet Rodičovského združenia:

Banka: SLSP, a.s.

číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 5283 5804

BIC: GIBASKBX

do poznámky pre prijímateľa poprosím uviesť MENO DIEŤAŤA + TRIEDU

Príspevok poprosím poukázať na účet najneskôr do 31.10.2019.

Zuzana Krebsová

predseda RZ

Príspevok bol pridaný 17.09. 2019

Čo potrebuje dieťa do MŠ

 

Príspevok bol pridaný 27.08. 2019

Informácie školskej jedálne

 

Príspevok bol pridaný 27.08. 2019

POĎAKOVANIE

Chcela by som veľmi pekne poďakovať všetkým, kt. prispeli dňa 11.4.2019 na verejnú zbierku Dňu narcisov, ktorá sa konala v našej materskej škole. Výška vyzbieranej zbierky bola dňa 12.4.2019 vo výške 202,79 eur poukázaná na účet Ligy proti rakovine.

 

Rodičovské združenie pri MŠ

Príspevok bol pridaný 23.04. 2019

Strava predškolákov

 

Príspevok bol pridaný 15.01. 2019

DEŇ NARCISOV 2018

Dňa 13.04.2018 sa naša materská škola zapojila do verejnej zbierky Deň narcisov 2018, organizovaná Ligou proti rakovine.

Všetkým by sme sa chceli touto cestou poďakovať za možnosť a ochotu usporiadať túto akciu a samozrejme všetkým, kt. prispeli akoukoľvek finančnou čiastkou.

Tento rok sa podarilo vyzbierať v našej materskej škole 183,41 eur, ktoré boli dňa 16.4.2018 vložené na účet Liga proti rakovine.

Vklad

Ďakujeme.

 

Rodičovské združenie pri MŠ

 

Príspevok bol pridaný 16.04. 2018

Čo má vedieť dieťa pred nástupom do MŠ

 

Príspevok bol pridaný 28.02. 2018

Zbierame použité batérie

 

Príspevok bol pridaný 09.01. 2018

Výška školného

 

Príspevok bol pridaný 13.01. 2015

Čítanie oznamov

Prosíme rodičov, aby pri vstupe do budovy MŠ čítali oznamy umiestnené na dverách i nástenkách. Dozviete sa z nich dôležité informácie. Napríklad aj to, v ktorej triede sa deti ráno i poobede schádzajú. Ďakujeme.

 

Príspevok bol pridaný 16.05. 2013