Práve sa nachádzate v režime úprav.

Oznamy

ŠPORTOVKOVO NA ĽADE

Od stredy 21.11.2018 začínajú prihlásené deti chodiť na korčuľovanie na zimný štadión v Lamači. 

Tešíme sa opäť na nové zážitky :-)

 

Príspevok bol pridaný 17.11. 2018

Časový harmonogram krúžkov

Výtvarný krúžok Materinka : pondelok 15.45 - 16.45

Angličtina : štvrtok - začiatočníci 14.30 - 15 15

                                   pokročilí 15.15 - 16.00

Tanečníček : streda -  14.45 - 15.30

                                       

 

Príspevok bol pridaný 09.11. 2018

 

ZDRAVÉ OČI UŽ V SKôLKE

Naša materská škôlka sa zapojila do projektu Zdravé oči už v škôlke v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kt. zabezpečujú bezplatné meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktiometra PLUSOPTIX.

Tento prístroj dokáže odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napr. astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.

Toto meranie prebehne v našej škôlke pod vedením odborne vyškolených zamestnatncov dňa 14.11.2018 v doobedňajších hodinách.

RZ pri MŠ

Meranie zraku

Príspevok bol pridaný 24.10. 2018

DEŇ NARCISOV 2018

Dňa 13.04.2018 sa naša materská škola zapojila do verejnej zbierky Deň narcisov 2018, organizovaná Ligou proti rakovine.

Všetkým by sme sa chceli touto cestou poďakovať za možnosť a ochotu usporiadať túto akciu a samozrejme všetkým, kt. prispeli akoukoľvek finančnou čiastkou.

Tento rok sa podarilo vyzbierať v našej materskej škole 183,41 eur, ktoré boli dňa 16.4.2018 vložené na účet Liga proti rakovine.

Vklad

Ďakujeme.

 

Rodičovské združenie pri MŠ

 

Príspevok bol pridaný 16.04. 2018

Čo má vedieť dieťa pred nástupom do MŠ

 

Príspevok bol pridaný 28.02. 2018

Zbierame použité batérie

 

Príspevok bol pridaný 09.01. 2018

Výška školného

 

Príspevok bol pridaný 13.01. 2015

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Pyžamo a prezuvky /podpísané/

Balík papierových hyg.vreckoviek /odovzdať v triede/

Náhradné veci na prezlečenie uložené v taške v skrinke

Prefotenú kartičku poistenca

Vo veľkej triede zubnú kefku,plastový pohár a pastu

V strednej a veľkej triede úbor na cvičenie podľa pokynu učiteľky /krátke nohavice a tričko/

Vankúš na spanie /podľa zvyku dieťaťa/

Každý piatok si dieťa môže priniesť z domu hračku

Príspevok bol pridaný 16.05. 2014

Čítanie oznamov

Prosíme rodičov, aby pri vstupe do budovy MŠ čítali oznamy umiestnené na dverách i nástenkách. Dozviete sa z nich dôležité informácie. Napríklad aj to, v ktorej triede sa deti ráno i poobede schádzajú. Ďakujeme.

 

Príspevok bol pridaný 16.05. 2013