Práve sa nachádzate v režime úprav.

Oznamy

Korčulkovo

Prihlásené deti sa zúčastnia výcviku korčuľovania v termíne 21.11.2018 - 30.11.2018

 

Príspevok bol pridaný 16.10. 2018

Časový harmonogram krúžkov

Výtvarný krúžok Materinka : pondelok 15.45 - 16.45

Angličtina : utorok - začiatočníci 14.30 - 15 15

                                   pokročilí 15.15 - 16.00

Tanečníček : streda -  14.45 - 15.30

                                       

 

Príspevok bol pridaný 16.04. 2018

DEŇ NARCISOV 2018

Dňa 13.04.2018 sa naša materská škola zapojila do verejnej zbierky Deň narcisov 2018, organizovaná Ligou proti rakovine.

Všetkým by sme sa chceli touto cestou poďakovať za možnosť a ochotu usporiadať túto akciu a samozrejme všetkým, kt. prispeli akoukoľvek finančnou čiastkou.

Tento rok sa podarilo vyzbierať v našej materskej škole 183,41 eur, ktoré boli dňa 16.4.2018 vložené na účet Liga proti rakovine.

Vklad

Ďakujeme.

 

Rodičovské združenie pri MŠ

 

Príspevok bol pridaný 16.04. 2018

Čo má vedieť dieťa pred nástupom do MŠ

 

Príspevok bol pridaný 28.02. 2018

Poďakovanie

V čase zvýšenej chorobnosti detí a personálu našej MŠ sme uplatnili všetky dostupné opatrenia, ktoré by pomohli znížiť šírenie chorôb. Denne sme využívali suchú i mokrú dezinfekciu, upozorňovali rodičov na prejavy choroby u detí, často s nepochopením.

Touto cestou by som chcela srdečne poďakovať pánovi Miklášovi, ktorý nám formou sponzorstva vykonal ďalšiu možnosť dezinfekcie a to ozónom vyčistil všetky priestory MŠ.

Ešte raz srdečne ďakujeme

     detičky a personál MŠ.                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Príspevok bol pridaný 28.02. 2018

Zbierame použité batérie

 

Príspevok bol pridaný 09.01. 2018

Projekt "HRAVO A ZDRAVO"

Milí rodičia,

v týchto dňoch MŠ Zohor v spolupráci s Rodičovským združením pri MŠ v projekte "HRAVO A ZDRAVO"zakúpili  s finančnou pomocou Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis nové certifikované prvky detského ihriska - tak pre dvor mladších ako aj starších detí

Hlavným konštrukčným materiálom všetkých prvkov je agátové drevo ošetrené náterom pre ešte dlhšiu životnosť. Jednotlivé prvky detského ihriska budú deťom navštevujúcim MŠ sprístupnené z technologických dôvodov od pondelka 4.4.2016.

 

 

Príspevok bol pridaný 01.04. 2016

Zápisnica z mimoriadneho RZ

 

Príspevok bol pridaný 12.11. 2015

Výška školného

 

Príspevok bol pridaný 13.01. 2015

Cestný spomaľovač pri MŠ

cestny_spomalovac_pri_ms_vyjadrenie_ou.pdf

Príspevok bol pridaný 07.10. 2014

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Pyžamo a prezuvky /podpísané/

Balík papierových hyg.vreckoviek /odovzdať v triede/

Náhradné veci na prezlečenie uložené v taške v skrinke

Prefotenú kartičku poistenca

Vo veľkej triede zubnú kefku,plastový pohár a pastu

V strednej a veľkej triede úbor na cvičenie podľa pokynu učiteľky /krátke nohavice a tričko/

Vankúš na spanie /podľa zvyku dieťaťa/

Každý piatok si dieťa môže priniesť z domu hračku

Príspevok bol pridaný 16.05. 2014

Čítanie oznamov

Prosíme rodičov, aby pri vstupe do budovy MŠ čítali oznamy umiestnené na dverách i nástenkách. Dozviete sa z nich dôležité informácie. Napríklad aj to, v ktorej triede sa deti ráno i poobede schádzajú. Ďakujeme.

 

Príspevok bol pridaný 16.05. 2013

Pokyn zriaďovateľa pre prijímanie detí

pokyn_zriadovatela.pdf

Príspevok bol pridaný 31.05. 2012