Práve sa nachádzate v režime úprav.

O nás

Materská škola, Školská 2, 900 51 Zohor je právnym subjektom, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie s poldennou a celodennou starostlivosťou deťom od 3 do 6 rokov, deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deťom s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.Pokiaľ to kapacita MŠ v školskom roku dovoľuje, môžu byť prijaté aj deti po dovŕšení dvoch rokov.

Budova je účelová, tvorí ju:
7 tried,7 spální ( 5 stabilných ), výdajňa stravy, jedáleň, zborovňa, riaditeľňa, telocvičňa, sociálne zariadenia, sklad pomôcok, sklad prádla, účelové priestory pre personál a šatne detí.
Stravu pripravujú v ŠJ pri ZŠ A.Brunovského a do MŠ ju privážajú.